Usluge

Revizija

Revizija predstavlja ispitivanje finansijskih izveštaja i verodostojnih knjigovodstvenih i drugih evidencija, primene računovodstvenih propisa, Međunarodnih finansijskih i računovodstvenih standarda sa ciljem da nezavisni revizor formira i izrazi mišljenje o istinitosti i objektivnosti podataka sadržanih u finansijskim izveštajima koji su predmet revizije.

Prema Zakonu o reviziji, revizija je obavezna za redovne godišnje finansijske izveštaje velikih i srednjih pravnih lica, javnih društava u skladu sa zakonom koji uređuje tržište kapitala nezavisno od njihove veličine, kao i svih pravnih lica odnosno preduzetnika čiji ukupni prihod u prethodnoj poslovnoj godini prelazi 4.400.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti. Revizija konsolidovanih finansijskih izveštaja je obavezna za matična pravna lica koja sastavljaju konsolidovane finansijske izveštaje u skladu sa zakonom koji reguliše računovodstvo.

KLM AUDIT doo, Novi Sad, pruža usluge:

Revizija

Revizija predstavlja ispitivanje finansijskih izveštaja i verodostojnih knjigovodstvenih i drugih evidencija, primene računovodstvenih propisa, Međunarodnih finansijskih i računovodstvenih standarda sa ciljem da nezavisni revizor formira i izrazi mišljenje o istinitosti i objektivnosti podataka sadržanih u finansijskim izveštajima koji su predmet revizije.

Prema Zakonu o reviziji, revizija je obavezna za redovne godišnje finansijske izveštaje velikih i srednjih pravnih lica, javnih društava u skladu sa zakonom koji uređuje tržište kapitala nezavisno od njihove veličine, kao i svih pravnih lica odnosno preduzetnika čiji ukupni prihod u prethodnoj poslovnoj godini prelazi 4.400.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti. Revizija konsolidovanih finansijskih izveštaja je obavezna za matična pravna lica koja sastavljaju konsolidovane finansijske izveštaje u skladu sa zakonom koji reguliše računovodstvo.

KLM Audit revizija racunovodstvo porezi usluge bakground 1 mobile

KLM AUDIT doo, Novi Sad,
pruža usluge:

Računovodstvo i porezi

Uspostavljanje finansijskog upravljanja i kontrole (FUK)

Zakonom o budžetskom sistemu propisana je obaveza korisnika javnih sredstava da uspostave finansijsko upravljanje i kontrole. Sistem finansijskog upravljanja i kontrole predstavlja sistem politika, procedura i aktivnosti koje uspostavlja rukovodstvo korisnika javnih sredstava, sa ciljem da se obezbedi razumna uverenost da se ciljevi organizacije ostvaruju kroz: poštovanje zakona, internih akata i ugovora; pouzdanost i sveobuhvatnost finansijskih i operativnih podataka; efektivnost i efikasnost operacija; čuvanje sredstava i podataka. U skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu, Pravilnikom o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru i međunarodnim standardima za profesionalnu praksu internih revizora vršimo izradu:

Uspostavljanje finansijskog upravljanja i kontrole (FUK)

Zakonom o budžetskom sistemu propisana je obaveza korisnika javnih sredstava da uspostave finansijsko upravljanje i kontrole. Sistem finansijskog upravljanja i kontrole predstavlja sistem politika, procedura i aktivnosti koje uspostavlja rukovodstvo korisnika javnih sredstava, sa ciljem da se obezbedi razumna uverenost da se ciljevi organizacije ostvaruju kroz: poštovanje zakona, internih akata i ugovora; pouzdanost i sveobuhvatnost finansijskih i operativnih podataka; efektivnost i efikasnost operacija; čuvanje sredstava i podataka. U skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu, Pravilnikom o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru i međunarodnim standardima za profesionalnu praksu internih revizora vršimo izradu:

KLM-Audit-revizija-racunovodstvo-porezi-usluge-bakground-3-mobile

Ostale usluge