O NAMA

KLM Audit doo, Novi Sad, je osnovano za obavljanje usluga iz oblasti revizije, računovodstva, poreskog, poslovnog, finansijskog i konsaltinga u upravljanju rizicima.

Osnivači KLM Audit doo, Novi Sad, su Aniko Kokai Lukić dipl.ecc i Tanja Mitrović dipl.ecc, licencirani ovlašćeni revizori sa dugogodišnjim iskustvom u delatnosti društva.

Dozvolu za obavljanje revizije smo dobili rešenjem Ministarstva finansija Republike Srbije broj 401-00-2616/201-16 od 22. avgusta 2016. godine.

Dozvola Ministarstva finansija
Republike Srbije

KLM Audit doo, Novi Sad, obavlja poslove revizije u skladu sa Međunarodnim standardima revizije, Zakonom o reviziji i Kodeksom etike za profesionalne računovođe.

Društvo je potpuno nezavisno i odgovorno u svom radu.

U KLM Audit doo, Novi Sad, su zaposlena 2 licencirana ovlašćena revizora, koji imaju dugogodišnje iskustvo stečeno radom na poslovima revizije.

Naši ovlašćeni revizori i ostali zaposleni su obavljali reviziju kod klijenata iz oblasti: proizvodnje, poljoprivrede, trgovine i drugih uslužnih delatnosti kao i komunalnih usluga.

KLM Audit doo, Novi Sad, sa timom eksternih saradnika pruža i usluge uvođenja finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije u javnom sektoru.

Naši saradnici su priznati stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom u ovoj oblasti.

Proizvod rada našeg tima je softver IAC koji je podrška implementaciji i razvoju interne kontrole u javnom sektoru i privredi.

Naš primarni cilj je da kroz kontinuiranu saradnju sa klijentima, na obostrano zadovoljstvo doprinesemo zaštiti javnog interesa.

Zaposleni u KLM Audit doo, Novi Sad, se trude da, koristeći svoje poslovne veštine i iskustvo, omoguće klijentima smanjenje poslovnih rizika kao i prilagođenost promenljivim uslovima poslovanja.

Poverenje klijenata smo stekli zahvaljujući karakteristikama članova našeg tima, a to su profesionalnost, objektivnost, posvećenost klijentu, odgovornost i timski duh.

Bilo bi nam zadovoljstvo da nas kontaktirate i saznate više detalja koji su vezani za delatnost koju obavljamo.

 

Naš tim

TANJA MITROVIĆ

KLM-Audit-revizija-racunovodstvo-porezi-divider-mobile
Licencirani ovlašćeni revizor

ANIKO KOKAI LUKIĆ

KLM-Audit-revizija-racunovodstvo-porezi-divider-mobile
Licencirani ovlašćeni revizor