O NAMA

KLM-Audit-revizija-racunovodstvo-porezi-divider-desktop
KLM-Audit-revizija-racunovodstvo-porezi-divider-mobile

KLM Audit doo, Novi Sad, je osnovano za obavljanje usluga iz oblasti revizije, računovodstva, poreskog, poslovnog, finansijskog i konsaltinga u upravljanju rizicima.

KLM Audit doo, Novi Sad, obavlja poslove revizije u skladu sa Međunarodnim standardima revizije, Zakonom o reviziji i Kodeksom etike za profesionalne računovođe.

Naši ovlašćeni revizori i ostali zaposleni su obavljali reviziju kod klijenata iz oblasti: proizvodnje, poljoprivrede, trgovine i drugih uslužnih delatnosti kao i komunalnih usluga.

KLM Audit doo, Novi Sad, sa timom eksternih saradnika pruža i usluge uvođenje finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije u javnom sektoru.

Usluge

KLM-Audit-revizija-racunovodstvo-porezi-divider-desktop
KLM-Audit-revizija-racunovodstvo-porezi-divider-mobile

Revizija

Revizija predstavlja ispitivanje finansijskih izveštaja i verodostojnih knjigovodstvenih i drugih evidencija, primene računovodstvenih propisa, Međunarodnih finansijskih,  računovodstvenih standarda…

Revizija

Revizija predstavlja ispitivanje finansijskih izveštaja i verodostojnih knjigovodstvenih i drugih evidencija, primene računovodstvenih propisa, Međunarodnih finansijskih, računovodstvenih standarda…

Računovodstvo i porezi

Savetodavne usluge vezane za primenu zakonskih propisa iz oblasti računovodstva, revizije i primene MSFI/MRS, izrada specijalnih bilansa (konsolidovani, deobni, likvidacioni)…

Računovodstvo i porezi

Savetodavne usluge vezane za primenu zakonskih propisa iz oblasti računovodstva, revizije i primene MSFI/MRS, izrada specijalnih bilansa (konsolidovani, deobni, likvidacioni)…

Uspostavljanje finansijskog upravljanja i kontrole (FUK)

Zakonom o budžetskom sistemu propisana je obaveza korisnika javnih sredstava da uspostave finansijsko upravljanje i kontrole. Sistem finansijskog upravljanja i kontrole predstavlja sistem politika, procedura…

Uspostavljanje finansijskog upravljanja i kontrole (FUK)

Zakonom o budžetskom sistemu propisana je obaveza korisnika javnih sredstava da uspostave finansijsko upravljanje i kontrole. Sistem finansijskog upravljanja i kontrole predstavlja sistem politika, procedura…

Ostale usluge

Izrada biznis planova, analiza poslovanja, analiza prihoda, troškova, uspešnosti poslovanja, izveštaji priliva i odliva gotovine, projekcije u budućnosti, statusne promene…

Ostale usluge

Izrada biznis planova, analiza poslovanja, analiza prihoda, troškova, uspešnosti poslovanja, izveštaji priliva i odliva gotovine, projekcije u budućnosti, statusne promene…

Program IAC

(Internal Audit Control)

Program Internal audit control (u daljem tekstu: Program IAC) je softver namenjen za evidentiranje i praćenje dokumentacije korisnika. Programom IAC se definišu poslovni procesi kroz koje prolazi dokumentacija koja prati poslovanje. Definisanjem poslovnog procesa i odgovornosti zaposlenih koji učestvuju u realizaciji poslovnog procesa, omogućava se praćenje učinka i kvaliteta rada svakog zaposlenog. Program IAC omogućava efikasnu primenu procedura po kojima se vrši poslovanje, bilo da su izrađene po ISO standardu ili po standardima interne kontrole koji važe za javni sektor.

Jedan od važnih uslova implementacije ISO 9000 serije standarda upravljanja kvalitetom je uspostavljanje kontrole i uređivanje poslovnih procesa…

Naši klijenti

KLM-Audit-revizija-racunovodstvo-porezi-divider-desktop
KLM-Audit-revizija-racunovodstvo-porezi-divider-mobile